Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Predsednica (od 6. 5. 2021), Saša Adlešič
  • Tin Blaževič
  • Stanka Lavrič
  • Mirko Pavlin
  • Vanda Zadnik