Skupni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica

Člani
 • Predsednica, Bojana Oberstar Bižal, Predstavnica šol občine Kočevje
 • Mitja Lavrič, predstavnik vrtcev
 • Marjan Hočevar, predstavnik ZŠAM Kočevje
 • Andrej Namlih, predstavnik upravljalca državnih cest
 • predstavnik Občine Kočevje, Goran Šneperger
 • predstavnik Občine Kostel, Jože Jurkovič
 • predstavnik Občine Osilnica, Matej Štimec
 • predstavnik šol občin Kostel in Osilnica, Andrej Žagar
 • Branko Šaver, predstavnik AMD Kočevje
 • Erik Klepac, Občinski redar
 • Iztok Mavrin, Predstavnik policije