Vloga za enkratno (izjemno) podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka