Občinska celostna prometna strategija

961
47.555,00 EUR
EU projekti, Kohezijski sklad
30.100,00 EUR
V teku
Turistični kompleks Jezero, 1330 Kočevje
1. 1. 2024
1. 2. 2025